Taisyklės ir sąlygos

Pirkimo taisyklės ir sąlygos internetinėje parduotuvėje www.e-statybai.lt

Pagrindinės taisyklės ir sąlygos:

 1. Pardavėjas yra UAB „Inexpro“ įmonės kodas 302627392, PVM mokėtojo kodas LT100006174117 veikiantis Kuršių gatvėje 2A, LT03153 Vilnius.
 2. Pirkėjui patvirtinus užsakymą ir šias taisykles, jis sutinka su šiomis principinėmis sąlygomis ir taisyklėmis:
 3. Bendros asmens duomenų apsaugos taisyklės:  pirkėjas yra informuojamas, kad kaupiami tik minimalūs duomenys reikalingi sąskaitos faktūros išrašymui. Šie duomenys yra ištrinami iš e-statybai.lt sistemos praėjus 12 mėn nuo pirkimo momento. Jei pirkėjui kyla nuogastavimų, kaip yra tvarkomi jo duomenys, jis gali susisiekti su įmone UAB „Inexpro“. Savo ruožtu Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus logistikos įmonei, kuri pristato prekes ar valstybines instancijoms, kurios gali reikalauti tokių duomenų. Taip pat Pardavėjas pasilieka teise tvarkti duomenis pagal sąlygas, kurios yra papildomai išdėstytos e-statybai.lt skiltyje „Privatumo politika“.
 4. Sutartis yra sudaryta, kai Pirkėjas patvirtina užsakymą.
 5. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti prekes iš kurjerio šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 6. Esant labai svarbioms sąlygoms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 7. Pardavėjas turi teisę automatiškai anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 darbo dienas.
 8. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakymą, jo nurodytu adresu, o Pirkėjas sutinka su pristatymo sąlygomis, kurios yra papildomai išdėstytos e-statybai.lt skiltyje „Pristatymas“.
 9. Jei elektroninėje parduotuvėje trūksta užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas.
 10. Prekių kainos nurodytos eurais su PVM.
 11.  Pardavėjas pateikia užsakytas prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas gali pasirinkti pinigų grąžinimą arba sutikti su vėlesniu prekių pristatymu. Tokiu atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 12. Prekių grąžinimas: Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" taisyklėmis. Norint grąžinti prekę ji turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, grąžinant prekę privaloma pateikti jos įsigijimo dokumentą. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šios tvarkos. Grąžinamas prekes, Pirkėjas pats pristato adresu Kuršių g. 2A, LT- 03153, Vilnius, UAB Inexpro parduotuvėje. Tačiau visos prekės, parduodamos elektroninėje parduotuvėje www.e-statybai.lt, yra kokybiškos. Prie kiekvienos prekės nurodytas jos tinkamumo naudoti terminas (jei tinkamumo naudoti terminas yra taikomas prekei) ir pardavimo metu parduodamų prekių galiojimo terminas, jos įsigijimo metu bus nepasibaigęs. Tačiau produktų gamintojų duomenys ir galiojimai yra paremti jų testais ir patirtimi, todėl Pardavėjas neatsako už ne pagal instrukcijas ir netinkamai ar nekokybiškai atliekamus darbus su nusipirktomis prekėmis.
 13. Pirkėjas yra pats atsakingas už savo pateitus duomenis ir jų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, nes pirkėjas pirkimo metu sutiko su šiomis sąlygomis.
 14. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais ir jais vadovaujantis, taikoma LR teisė. Galimi nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.